Số / Ký hiệu: 948/QĐ-BHXH
Trích yếu: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/ QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Loại văn bản:
BHXH Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/06/2023
Ngày có hiệu lực:
05/06/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
948/QĐ-BHXH: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/ QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN