Số / Ký hiệu:
Trích yếu: Danh sách cán bộ, viên chức nâng lương tháng 7/2020
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/06/2020
Ngày có hiệu lực:
23/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: Danh sách cán bộ, viên chức nâng lương tháng 7/2020
Nội dung trong tệp đính kèm