Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1632)
Trích yếu: Thông báo về việc gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động từ ngày 01/01/2024
Ngày ban hành:
06/12/2023
Ngày có hiệu lực:
01/01/2024
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai_2023
Ngày ban hành:
04/11/2023
Ngày có hiệu lực:
04/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phụ trách Văn phòng
Ngày ban hành:
30/11/2023
Ngày có hiệu lực:
01/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai _ Nguyễn Văn Mau
Ngày ban hành:
06/11/2023
Ngày có hiệu lực:
06/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ tháng còn lại năm 2023
Ngày ban hành:
28/11/2023
Ngày có hiệu lực:
28/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2024
Ngày ban hành:
28/11/2023
Ngày có hiệu lực:
28/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN. BHYT; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại công ty TNHH Châu Phát
Ngày ban hành:
16/11/2023
Ngày có hiệu lực:
16/11/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 21/11/2023
Trích yếu: Danh sách viên chức và NLĐ dự kiến được nâng lương trước thời hạn năm 2023
Ngày ban hành:
16/11/2023
Ngày có hiệu lực:
16/11/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 22/11/2023