Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thanh tra & Kiểm tra (57)
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Cảng hàng không Pleiku - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
Ngày ban hành:
13/05/2024
Ngày có hiệu lực:
13/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 28/05/2024
Trích yếu: Kết luận Thanh tra: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thái Bình Gia Lai
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 10/05/2024
Trích yếu: Kết luận TT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Vận tải & Du lịch Thuận Tiến Gia La
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 19/05/2024
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dung
Ngày ban hành:
04/05/2024
Ngày có hiệu lực:
04/05/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 19/05/2024
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại công ty TNHH MTV Đức Anh - Gia Lai
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
26/04/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 12/05/2024
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Dũng
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
26/04/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 13/05/2024
Trích yếu: KLTT: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Xí nghiệp dịch vụ điện lực Gia Lai thuộc Công ty dịch vụ điện lực miền Trung
Ngày ban hành:
25/04/2024
Ngày có hiệu lực:
10/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra: Về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại công ty TNHH MTV Khai Thạch
Ngày ban hành:
26/04/2024
Ngày có hiệu lực:
26/04/2024
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 11/05/2024