Cụm thi đua số 4 BHXH tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

01/07/2020 04:46 PM


Vừa qua, tại BHXH huyện Phú Thiện, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức đánh giá công tác thi đua quý II và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020. Trong Quý II năm 2020 toàn Cụm số 4 đã đạt được nhiều kết quả các chỉ tiêu  kế hoạch do BHXH tỉnh giao như: Số lao động tham gia BHXH bắt buộc có 8.304 người đạt 94,65% kế hoạch, tham gia BHXH tự nguyện 705 người đạt 17,51% kế hoạch; tham gia BH Thất nghiệp có 6.185 người, đạt 112,62% kế hoạch; đối tượng tham gia BHYT có 246.591 người đạt 99,04% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ đạt 93,30% dân số trong toàn cụm.

 Về chỉ tiêu thu đến hết 30/6/2020 thu trên 164,11 tỷ đồng; đạt 45,62% kế hoạch. Công tác cấp phát sổ, thẻ luôn đảm bảo kịp thời đúng quy định và thuận lợi cho đối tượng tham gia, với tổng số thẻ toàn cụm đã cấp là 74.802 thẻ BHYT, trong đó cấp mới là 14.823 thẻ, cấp lại là 59.979 thẻ. Đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 100.516 đối tượng với số tiền 80.689 tỷ đồng; đạt 39,26% kế hoạch.

Cụm đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng BHXH tỉnh công nhận cho 4 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động Tốt”; Về cá nhân đề nghị xét công nhận cho 20 viên chức đạt loại A, cho 19 viên chức đạt loại B, có 02 viên chức không xếp loại.

Thời gian đến để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, Cụm thi đua số 4 tăng cường công tác phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đối tượng HGĐ, HGĐ nông lâm ngư nghiệp và chú trọng đến việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tăng cường công tác đi cơ sở đôn đốc thu, đối chiếu quỹ lương đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn trong việc thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo thu đạt kế hoạch theo tiến độ tháng, quý do BHXH tỉnh giao. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện trong việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ. Phối hợp với UBND các xã và Bưu điện rà soát trùng, cập nhật dữ liệu Hộ gia đình theo chỉ đạo của ngành. Thực hiện giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động người hưởng nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt như tài khoản cá nhân, thẻ chi trả… để góp phần cải cách hành chính, hướng đến sự thuận tiện nhất cho người thụ hưởng. Phối hợp với các cơ sở y tế trong việc thanh toán, tạm ứng kinh phí KCB BHYT.

Tăng cường phối hợp cơ quan thuế và dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp để khai thác các đơn vị tham gia mới. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ viên chức và người lao động, nhất là trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm vào công tác chuyên môn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định.

BHXH Phú Thiện