Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku - Quan tâm lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

16/06/2020 04:00 PM


Đ/c Trần Văn Lực, Giám đốc BHXH tỉnh thừa ủy quyền Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy - UBND thành phố Pleiku, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Nhờ đó, tính đến hết năm 2019, tổng số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku là 1.328 đơn vị, tăng 215 đơn vị so với cùng kỳ năm trước. Có 32.852 người tham gia BHXH (trong đó tham gia BHXH tự nguyện có 945 người), chiếm 24,7% lực lượng lao động trên địa bàn thành phố; tham gia BH thất nghiệp có 28.328 người, chiếm 21,7% lực lượng lao động; tham gia BHYT có 204.325 người, chiếm tỷ lệ bao phủ 88% dân số toàn thành phố Pleiku.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong năm trên 489,3 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch được BHXH tỉnh Gia Lai giao, chiếm 20% số thu toàn tỉnh Gia Lai; trong năm 2019 thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho trên 223.556 lượt người với số tiền gần 815 tỷ đồng.

Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, ngày 21/02/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-BHXH tặng Bằng khen cho đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku có thành tích xuất sắc trong phối hợp, lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn.

TH